Prawo pracy dla wszystkich - objaśniamy zawiłe przepisy

Prawo Pracy

Wplyw zwiazkow zawodowych na spoleczenstwo

Związki zawodowe a rynek pracy

Związki zawodowe powstały w celu ochrony praw pracowniczych. Można je jednak również postrzegać jako sym

Ustawowy czas pracy

Jakie są najczęstsze problemy związane z czasem pracy?

Najczęstsze problemy związane z czasem pracy to brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz p

Zasady przyznawania urlopu

Jakie są warunki uzyskania urlopu?

Urlop to dzień lub okres wolny od pracy, który pracownik bierze. Jest to prawo podstawowe, a prawo w Polsce

Swiadczenia podczas czasowej niezdolnosci do pracy

Jak ubiegać się o świadczenie podczas czasowej niezdolności do pracy?

eśli jesteś czasowo niezdolny do pracy, możesz mieć prawo do pewnych świadczeń. Aby ubiegać się o te

Sposoby zakonczenia stosunku pracy

Rozwiązanie umowy o pracę - czym się kierować?

W Polsce rozwiązanie umowy o pracę reguluje prawo. Jeśli masz podpisaną umowę z pracodawcą, można ją w

Skladki na ubezpieczenie spoleczne

Co to jest ubezpieczenie społeczne?

Ubezpieczenie społeczne w Polsce jest formą zabezpieczenia społecznego, która obejmuje szereg osób nie na

Rodzaje umow o prace

Umowa o pracę - jakie są rodzaje

Umowa o pracę jest prawnie wiążącym dokumentem, który reguluje prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika

Odpowiedzialnosc pracownika za szkode wyrzadzona pracodawcy

Pracownik odpowiada za szkody wyrządzone pracodawcy

Pracodawcy w Polsce są odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Muszą zapewniać bezpieczne

Niepracownicze stosunki zatrudnienia

Niepracownicze stosunki zatrudnienia w Polsce i rodzaje umów

W artykule omówiono kwestie prawne stosunków pracy w Polsce, w tym relacji pracownik-pracodawca. W artyku

Kodeks pracy

Podstawowe informacje z zakresu prawa pracy

Kodeks pracy to polskie prawo regulujące warunki zatrudnienia. Kodeks pracy chroni pracowników przed niespra